Вести

2.06.2016. - Прв повик за доделување грантови во рамките нa ИПА 2 механизам за граѓанските организации (IPA2CSO), Реф. бр. IPA2/GS-01

ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации, објавува: Прв повик за доделување грантови...

25.04.2016. - Покана за турнеја на кајакарите по балканските реки

Покана за турнеја на европските кајакари по балканските реки во НП Маврово на 4 и 5 мај...

22.04.2016. - Одбележување на Денот на планетата Земја во ОУ „Гоце Делчев“ во Скопје

По повод 22 април, Денот на планетата Земја, Еко-свест одржа предавање на учениците од I одделение од ОУ „Гоце Делчев“ од Скопје....

28.03.2016. - Еко-школа за енергија

Еко-свест од Скопје, организира Еко-школа за енергија која ќе се одржи од 20 април до 8 јуни 2016 година....

17.03.2016. - Покана за консултативен состанок

Покана за консултативен состанок на тема Нацрт извештајот за напредокот на РМ за поглавјето Животна средина и климатски промени...

Настани

Иницијален состанок на акцијата ИПА 2 Механизам за граѓанските организации (IPA2CSO)

Датум: 04.04.2016.
Локација: ЕУ Инфо центар
Организатор: Еко-свест

Страдањата на луѓето од рудници на злато во Намибија и Бугарија

Датум: 30.10.2015.
Локација: Метаноја литературно кафе
Организатор: Еко-свест

Дебатно кино и проекција на филмот Обреновац

Датум: 15.07.2015.
Локација: Клуб на новинари Скопје
Организатор: Еко-свест

Проекција на филмот „Обреновац - сценарио за катастрофа“

Датум: 02.07.2015.
Локација: Центар за Култура - Битола
Организатор: Дебатно Кино Контра Кадар

Јавна расправа по Предлог - Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје - Национален парк

Датум: 4.03.2015.
Локација: Маврово
Организатор: Министерството за животна средина и просторно планирање

Етнар

Калкулатор 2050

Save the Blue Heart of Europe

Ekosfera

natura

Toxic

PPP

Eko stav