Вести

5.12.2017. - Балканскиот рис поставен на список на строго заштитени видови

На денешниот состанок на Комитетот на Бернската Конвенција за заштита на европските диви видови и живеалишта, Балканскиот рис беше ...

04.12.2017. - Повик за експерти- продолжување на рокот

The Center for environmental research and information “Eko-svest” is seeking experts or a group of experts for the preparation of the Smart Ohrid Pre-Feasibility Cost Benefit Assessment...

22.11.2017. - Повик за волонтери

Центарот за истражување и информирање за животна средина Еко-свест, во рамки на својата програма за волонтирање и практиканство, распишува...

2.08.2017. - Еко-свест објавува повик за експерти

За потребите на проектот „Смарт Охрид“, Еко-свест објавува повик за експерти...

21.07.2017. - Состанок со Претседателот на Владата на Република Македонија, г-н Зоран Заев

На 20 јули претставници на Еко-свест се сретнаа со претседателот на Владата на Р.М. господинот Зоран Заев. На средбата беа дискутирани следни...

Настани

Втора научна конференција за Аерозагадување

Датум: 30.10.2017.
Локација: Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово
Организатор: Еко-свест

Охридско Еко Лето

Датум: 25.07.2017.
Локација: хотел Метропол, Охрид
Организатор: Еко-свест

Конференција за печат во Тетово

Датум: 13.10.2016.
Локација: Тетово
Организатор: Еко-свест

Годишна конференција на ИПА 2 Механизмот за граѓанските организации

Датум: 7.09.2016.
Локација: Скопје
Организатор: МЦЕО

Конференција за медиуми по повод започнување на City Tree

Датум: 13.09.2016.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

Смарт Охрид

Етнар

Калкулатор 2050

Save the Blue Heart of Europe

Ekosfera

natura

Toxic