Адреса: Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија; Телефон: +389 2 3217 247; Факс: +389 2 3217 246; Email: info@ekosvest.com.mk

Поддршка за граѓанските организации во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот

Објавен е повик (реф.бр.GEAR/2017/394-354/MКD) за доделување грантови за граѓански организации во рамките на проектот “Зелена економија за развој на регионот”, финансиран од Европската унија.

Поради технички проблеми на сајтот крајниот рок за поднесување на предлог-проекти е продолжен до:

4 јули 2019 г. до 16:00 часот.

Сите потребни информации, како и документи потребни за аплицирање, можете да ги најдете на:  http://ekosvest.com.mk/povik/

Мисија

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Области

Донации во денари

Сопственик на сметката: Еко-свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Број на жиро сметка: 300000001519444

Донации во странски валути

Сопственик на сметката: Еко-свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Адреса на Банката: Кеј Димитар Влахов 4, Скопје
IBAN Код: MK07300701000746382
SWIFT Код: KOBSMK2X

Смарт Охрид

The Smart Ohrid concept is based on traffic management principles widely used all over the world, with the aim to: minimize traffic congestion, increase traffic safety, decrease environmental impacts and climate change, improve mobility and accessibility and lower the costs.

Original and innovative

The introduction of a sustainable and integrated transport system in a Balkan national park and UNESCO World Heritage Site would set an important example that others could follow. It would provide a tourist attraction in its own right.

Публикации

Користете ги правните алатки и механизми за заштита на животната средина

„Инспирирајте се од приказната за националниот парк Маврово и зачувајте ги последните диви и слободни реки во Европа“ содржи детален приказ на правните алатки и механизми кои ги користевме во борбата за зачувување на Националниот парк „Маврово“, како и студии на случаи и селекција на инспиративни акции и настани.

Анализа на имплементацијата на националната законска рамка за перзистентни органски загадувачи (POPs)

The goal of this analysis is to get a clear picture of the National Implementation Plan (NIP) and Persistent Organic Pollutants (POPs) regulation in Republic of Macedonia, as well as to present the overall POPs situation in Republic of Macedonia, identify current problems with the implementation of the national POPs legislation and suggest courses of action where possible.

Преземи акција

Видеа

Фотографии

Close Menu