Адреса: Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија; Телефон: +389 2 3217 247; Факс: +389 2 3217 246; Email: info@ekosvest.com.mk

Поддршка за граѓанските организации во рамки на проектот GEAR – Зелена економија за развој на регионот

Објавен е повик (реф.бр.GEAR/2017/394-354/MКD) за доделување грантови за граѓански организации во рамките на проектот “Зелена економија за развој на регионот”, финансиран од Европската унија.

Поради технички проблеми на сајтот крајниот рок за поднесување на предлог-проекти е продолжен до:

4 јули 2019 г. до 16:00 часот.

Сите потребни информации, како и документи потребни за аплицирање, можете да ги најдете на:  http://ekosvest.com.mk/povik/

Мисија

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина. Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Области на делување

Енергија и клима
Аерозагадување
Иновации
Одржливо живеење
Природа
Активно граѓанство

Смарт Охрид

Концептот „Смарт Охрид“ се заснова на принципите за управување со сообраќајот широко користени низ целиот свет, со цел: да се минимизира сообраќајниот метеж, да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намалат влијанијата врз животната средина и климатските промени, да се подобри подвижноста и пристапноста и да се намалат трошоците.

Оригинален и иновативен

Воведувањето на одржлив и интегриран транспортен систем во Балкански национален парк и Светското наследство на УНЕСКО ќе биде важен пример што другите би можеле да го следат. И самиот ќе претставува туристичка атракција.

Најнови публикации

Користете ги правните алатки и механизми за заштита на животната средина

„Инспирирајте се од приказната за националниот парк Маврово и зачувајте ги последните диви и слободни реки во Европа“ содржи детален приказ на правните алатки и механизми кои ги користевме во борбата за зачувување на Националниот парк „Маврово“, како и студии на случаи и селекција на инспиративни акции и настани.

Анализа на имплементацијата на националната законска рамка за перзистентни органски загадувачи (POPs)

Целта на оваа анализа е да се добие јасна слика за регулативата во Националниот план за имплементација (NIP) и перзистентни органски загадувачи (POPs) во Република Македонија, како и да се претстави целокупната состојба на (POPs) во Република Македонија, да се идентификуваат тековните проблеми во спроведување на националното законодавство за (POPs) и да предлага насоки за дејствување кога тоа е возможно.

Преземи акција

Видеа

Фотографии

Close Menu