Климатски иницијативи во Македонија

Климатски иницијативи во Македонија е проект кој Еко-свест го спроведува во периодот 01.03.2012 - 31.12.2012 година. Проектот е реализиран со финансиска поддршка од Секретаријатот за климатски промени Airclim.