Решавање на проблемите со аерозагадувањето

Во соработка со неколку партнерски организации, Центарот за истражување и информирање за животна средина работи на изнаоѓање решенија за загадувањето на воздухот.
Во рамките на оваа работа се работи со надлежните институции, од една страна и со граѓанските организации и неформални иницијативи кои се активни на оваа тема, од друга страна.
Целта на оваа активност е Скопје да дише чист воздух!