Извештај на ЕБОР за жалбата за проектот ХЕ „Бошков Мост“

Вид: Извештај
Обем: Национален

Извештај на ЕБОР за жалбата за проектот ХЕ „Бошков Мост“

Подготвил: Европска банка за обнова и развој

повеќе [ 5 KB ]

назад