Извештај за жалбата за Бошков Мост

Вид: Извештај
Обем: Национален

Финален извештај за жалбата за проектот ХЕ Бошков Мост, издаден од независен експерт на ЕБОР.

Подготвил: European Bank for Reconstruction and Development

Извештај [ 0 KB ]

назад