Комуникации

10.12.2013. - Коментари по извештајот за жалбата за Бошков Мост ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: ЕБОР

Коментари на Еко-свест по извештајот за жалбата за Бошков Мост

04.11.2013. - Писмо до ЕЛЕМ и ЕБОР за крајниот извештај за биомониторинг за проектот ХЕЦ Бошков Мост ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Работна група за учество на јавност
До: ЕЛЕМ и ЕБОР

Писмо до ЕЛЕМ и ЕБОР за крајниот извештај за биомониторинг за проектот ХЕЦ Бошков Мост

5.03.2012. - Одговор на писмото од ЕБОР (17.01.2012) за проектот ХЕ „Бошков мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: ЕБОР

Одговор на писмото од ЕБОР (17.01.2012) за проектот ХЕ „Бошков мост“

28.02.2012. - Писмо до ЕЛЕМ со предлози за биомониторингот за проектот ХЕ „Бошков мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Работна група за учество на јавност
До: ЕЛЕМ

Писмо до ЕЛЕМ со предлози за биомониторингот за проектот ХЕ „Бошков мост“

2.02.2012. - Оценка на Балканскиот рис од страна на IUCN ( ХЕ Бошков Мост )


Од: IUCN
До: Еко-свест

Оценка на Балканскиот рис од страна на IUCN

17.01.2012. - Одговор од ЕБОР за проектот ХЕ „Бошков мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: ЕБОР
До: Еко-свест

Одговор од ЕБОР за проектот ХЕ „Бошков мост“

30.12.2011. - Дополнување на жалбата до Механизмот за поплаки и жалби на ЕБОР за проектот ХЕ „Бошков мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: ЕБОР

Дополнување на жалбата до Механизмот за поплаки и жалби на ЕБОР за проектот ХЕ „Бошков мост“

31.10.2011. - Писмо до Европска Комисија за несодветноста на Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот „ХЕ Бошков Мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: Европска Комисија

Писмо до Европска Комисија за несодветноста на Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот „ХЕ Бошков Мост“

30.10.2011. - Писмо до Енергетската Заедница за Југоисточна Европа за несодветноста на Студијата за оцена на влијание врз животната средина за ... ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: Енергетската Заедница за Југоисточна Европа

Писмо до Енергетската Заедница за Југоисточна Европа за несодветноста на Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проекто

28.10.2011. - Писмо до Одборот на директори на Европска банка за обнова и развој за проектот „ХЕ Бошков Мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: ЕБОР

Писмо до Одборот на директори на Европска банка за обнова и развој за проектот „ХЕ Бошков Мост“