Комуникации

5.03.2012. - Одговор на писмото од ЕБОР (17.01.2012) за проектот ХЕ „Бошков мост“ ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Еко-свест
До: ЕБОР

Одговор на писмото од ЕБОР (17.01.2012) за проектот ХЕ „Бошков мост“

назад