Комуникации

04.11.2013. - Писмо до ЕЛЕМ и ЕБОР за крајниот извештај за биомониторинг за проектот ХЕЦ Бошков Мост ( ХЕ Бошков Мост )


Од: Работна група за учество на јавност
До: ЕЛЕМ и ЕБОР

Писмо до ЕЛЕМ и ЕБОР за крајниот извештај за биомониторинг за проектот ХЕЦ Бошков Мост

назад