Бројот на ГМО слободни зони и во источниот дел на Македонија расте

Датум: 08.05.2009

Локација: Василево

Организатор: Еко-свест

 

 

назад