Четврти состанок на Коалицијата "Натура 2000"

Датум: 24.01.2012.

Локација: Скопје

Организатор: Еко-свест

 

На 24.01.2012 година во Британскиот Совет при Универзитетска Библиотека "Св. Климет Охридски" во Скопје ќе се одржи четврти состанок на Коалицијата "Натура 2000" со цел да се дискутираат прашања во интерес на Коалицијата.

 повеќе

назад