Работилница „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“

Датум: 27.02.2014.

Локација: Охрид

Организатор: Еко-свест

 

„Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“


На 27 и 28ми февруари Еко-свест и партнерските организации Аналитика, Асоцијација Зенит, Македонски центар за европско образование, Институт за европска политика, Реактор, Фронт 21/42 и Центарот за граѓански организации ја организираа работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“ во Охрид.

Оваа работилница се спроведе во рамки на проектот „Координирано учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2 фондовите - Програмирање релевантно за активни граѓани“.

Документи релевантни за настанот:

Дневен ред

Покана

Пријава

Работна тетратка

Придонес од ГО кон Националниот стратегиски документ (на англиски јазик)

Список и контакти на избраните претставници на ГО за ИПА

Список на учесниците на ГО на работилницата

Draft Country Strategy Paper (CSP)

Нацрт Стратегиски документ

Dokumenti Strategjik i Vendit

 

партнери: Аналитика, Асоцијација Зенит, Македонски центар за европско образование, Институт за европска политика, Реактор и Фронт 21/42.

Настан на Facebook

назад