Проекција на филмот „Обреновац - сценарио за катастрофа“

Датум: 02.07.2015.

Локација: Центар за Култура - Битола

Организатор: Дебатно Кино Контра Кадар

 

Станува збор за документарец посветен на влијанијата од термоелектраната„ Никола Тесла Б“, во близина на Обреновац, Србија.

Претставници од термоелектраната, од граѓански организации, лекари и граѓани, зборуваат за периодот кога термоелектраната речиси и немала мерки за заштита на животната средина.

Гости на проекцијата:

Невена Смилевска - проектен координатор и активист за клима во Еко-свест
Игор Смилев -претседател на Green Power од Велес

Место: Maлата сала од Домот на културата Време: 20:00h Влез: Муфте

 повеќе

назад