Охридско Еко Лето

Датум: 25.07.2017.

Локација: хотел Метропол, Охрид

Организатор: Еко-свест

 

Охридско Еко Лето ќе се одржи од 26- 30 Јули и има за цел да мобилизира дискусија за повеќе горливи теми кои се наметнуваат како проблеми на Охридското крајбрежје.Секој ден има посебна тематика, а целта е дискутирање на проблеми и можни решенија во насока на зачувување на природното и културно наследство на овој значаен регион.

26 Јули ВО БОИТЕ НА ПРИРОДАТА

Модератор: Елена Николовска, Еко-свест

12:00 - 12:05 Отварање на настан

12:05 - 13:20 Проекција на филм

13:20 - 15:00 Панел дискусија: Проф. Др. Трајче Талевски, Горан Момироски- Главен и одговорен уредник на ohridnews.com, Милован Шутиноски- Директор на Природонаучен музеј „Доктор Никола Незлобински" – Струга

27 Јули ЕКО ТУРИЗАМ

Модератор: Невена Смилевска, Еко-свест

12:00 - 12:05 Отварање на настан

12:05 - 13:00 Проекција на филм

13:00 - 15:00 Панел дискусија: Проф. Д-р. Сашка Петрова, Александар Јовановски ЕДЕН кластер, Климент Арнаудов

28 Јули СИНО И ЗЕЛЕНО МАВРОВО

Модератор: Стојан Лешоски, Еко-свест

12:00 - 12:05 Отварање на настан

12:05 - 13:00 Проекција на филм

13:00 - 15:00 Панел дискусија: Ана Чоловиќ Лешоска, Невена Смилевска

15:00 - 16:00 Изработка на банер за подршка на кампањата за Маврово

  29 Јули ОДРЖЛИВО ЖИВЕЕЊЕ

Модератор: Ана Чоловиќ Лешоска, Еко-свест

12:00 - 12:05 Отварање на настан

12:05 - 13:00 Проекција на филм

13:00 - 15:00 Панел дискусија: Даница Павловска, Проф. Д-р. Стефан Бужаровски

30 Јули РЕДУЦИРАЈ- РЕУПОТРЕБИ- РЕЦИКЛИРАЈ

Модератор: Костадин Баткоски, Еко-свест

12:00 - 12:05 Отварање на настан

12:05 - 13:30 Проекција на филм

13:00 - 15:00 Панел дискусија: Блаже Јосифовски- Ајде Македонија, Чист Охрид

 Повеќе

назад