Состанок на Коалицијата „Натура 2000“ на 20.09.2011

Датум: 20.09.2011.

Локација: Скопје

Организатор: Еко-свест

 

На 20.09.2011 година се состанаа 11 граѓански организации активни на полето на заштита на животната средина во рамки на Коалицијата „Натура 2000“. Претставниците на организациите заедно дисутираа за правилниците со кои ќе се уреди работењето на Коалицијата. Настанот е во рамки на проектот „Заедно за Натура 2000“ кој Еко-свест го спроведува со финансиска поддршка на Европската Унија.

 

назад