Настани

Бројот на ГМО слободни зони и во источниот дел на Македонија расте

Датум: 08.05.2009
Локација: Василево
Организатор: Еко-свест

Расте семејството на ГМО слободни зони во Македонија

Датум: 06.04.2009
Локација: Валандово
Организатор: Еко-свест

Прогласена уште една ГМО слободна зона

Датум: 12.02.2009
Локација: Вевчани
Организатор: Еко-свест

Соработка со медиумите и во 2009 година

Датум: 05.01.2009
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

И Могила се прогласи ГМО слободна зона

Датум: 01.12.2008
Локација: Могила
Организатор: Еко-свест

Филмски фестивал по повод Денот на Планетата Земја

Датум: 21.04.2007
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест