Настани

Јавна расправа по Предлог - Законот за прогласување на Маврово за заштитено подрачје - Национален парк

Датум: 4.03.2015.
Локација: Маврово
Организатор: Министерството за животна средина и просторно планирање

Четврти состанок на Коалицијата "Натура 2000"

Датум: 24.01.2012.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

Одржан трет состанок на Коалицијата "Натура 2000"

Датум: 02.11.2011.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

Состанок на Коалицијата „Натура 2000“ на 20.09.2011

Датум: 20.09.2011.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

Одржан првиот состанок на Коалицијата "Натура 2000"

Датум: 20.06.2011.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест