Настани

Работилница Екосфера- Еколошка платформа

Датум: 4.04.2013.
Локација: НУБ „Св. Климент Охридски“ Скопје
Организатор: Еко-свест