Настани

Марш на маски

Датум: 21.12.2013.
Локација: Плоштад Македонија
Организатор: Go Green

Екосфера на годишната средба на еколошки организации

Датум: 18.10.2013.
Локација: Дојран
Организатор: Македонски зелен центар

Презентација на публикацијата „Интегрирано спречување и контрола на индустриското загадување: од теорија во пракса“

Датум: 28.06.2012.
Локација: Скопје, ЕУ Инфо Центар
Организатор: Фронт 21/42

Презентирана Коалицијата „Натура 2000“

Датум: 16.11.2011.
Локација: Фондација Фридрих Еберт
Организатор: ЦеПроСАРД