Настани

Еко-свест ја презентираше својата работа на конференција

Датум: 11.11.2011.
Локација: Скопје
Организатор: Новинари за човекови права, WECF