Настани

Втора научна конференција за Аерозагадување

Датум: 30.10.2017.
Локација: Универзитет на Југоисточна Европа, Тетово
Организатор: Еко-свест

Конференција за печат во Тетово

Датум: 13.10.2016.
Локација: Тетово
Организатор: Еко-свест

Конференција за медиуми по повод започнување на City Tree

Датум: 13.09.2016.
Локација: Скопје
Организатор: Еко-свест

Дебатно кино и проекција на филмот Обреновац

Датум: 15.07.2015.
Локација: Клуб на новинари Скопје
Организатор: Еко-свест

Проекција на филмот „Обреновац - сценарио за катастрофа“

Датум: 02.07.2015.
Локација: Центар за Култура - Битола
Организатор: Дебатно Кино Контра Кадар

Работилница „Климатски иницијативи во Македонија“

Датум: 10.07.2012.
Локација: Скопје- Хотел Водно
Организатор: Еко-свест