Презентации од работилницата „Климатски иницијативи во Македонија“

Вид: Презентација
Обем: глобален

Презентации од работилницата „Климатски иницијативи во Македонија“ одржана од 10-11 јули во Скопје, во соработка со CDE од Чешка Република.

Подготвил: CDE

Презентации [ 3000 KB ]

назад