Список на присутни учесници на работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“

Вид: Информација
Обем: Национален

Список на присутни учесници на работилницата „Учество на граѓанскиот сектор во програмирањето на ИПА 2014-2020“

Подготвил: Еко-свест

Список [ 4000 KB ]

назад