Работна тетратка

Вид: Информација
Обем: Национален

Работна тетратка за работилницата „Учество на граѓанските организации во програмирањето на ИПА 2 фондовите, 27-28 февруари, 2014 година, Охрид.

Подготвил: Еко-свест

Работна тетратка [ 1800 KB ]

назад