Барање за вклучување на претставници на граѓански организации во програмирањето на ИПА 2

Вид: Писма
Обем: Национален

Барање за вклучување на претставници на граѓански организации во програмирањето на ИПА 2

Подготвил: Еко-свест

Повеќе [ 60 KB ]

назад