Смарт Охрид- Одржливо решение за транспортот во НП Галичица

Вид: Информативна брошура
Обем: Национален

Смарт Охрид- Одржливо решение за транспортот во НП Галичица е концепт развиен од страна на Еко-свест и проф Стефан Бужаровски.

Подготвил: Еко-свест

Download [ 4000 KB ]

назад