Приоритети за секторот животна средина

Вид: Информација
Обем: Национален

Приоритети за секторот животна средина презентирани на состанокот со Претседателот на Владата на Република Македонија, г-н Зоран Заев, 20.07.2017 година Подготвено од Центар за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“- Скопје

Подготвил: Еко-свест

Прочитај [ / KB ]

назад