НВО Документи

12.06.2014. - Експертско мислење за Балканскиот рис

Вид: Извештај
Обем: Национален
Подготвил: Диме Меловски

12.06.2014. - Писмо до механизмот за поплаки при ЕБОР

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

28.01.2014. - Декларација за спас на Маврово

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Работна група за учество на јавноста

28.01.2014. - Инфографик за енергетските можности 1

Вид: Информативна брошура
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

28.01.2014. - Инфографик за енергетските можности 2

Вид: Информативна брошура
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест

04.11.2013. - Писмо до ЕЛЕМ и ЕБОР за крајниот извештај за биомониторинг за проектот ХЕЦ Бошков Мост

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Работна група за учество на јавноста

22.05.2013. - Заглавени во минатото- пресретнувајќи ја иднината

Вид: Информативна брошура
Обем: Регионален
Подготвил: CEE Bankwatch Network

7.11.2011. - Жалба до Механизмот за поплаки при Европска банка за обнова и развој за проектот „ХЕ Бошков Мост“

Вид: Писма
Обем: Национален
Подготвил: Еко-свест