Публикации

Инвестирај набрзина ќе се каеш полека

Автор: SEE Change Net
Година: 2013

Опасни врски- Ризиците од јавно-приватни партнерства во централна и источна Европа

Автор: CEE Bankwatch Network
Година: 2008