13.11.2011. - Еко-свест ја прими наградата "13 Ноември"

На денот на ослободувањето на Град Скопје, 13 Ноември, Градоначалникот на Град Скопје на Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест му ја врачи наградата „13 Ноември“ за успешно спроведување на проектот „Скопје- Изнајми велосипед“ и за повеќегодишен активен ангажман во промоција на еколошката свест. Еко-свест е прва и единствена еколошка организација која ја добива оваа награда!

Еко-свест