13.06.2012. - Нови публикации од Еко-свест

Во рамки на активностите за подигнување на јавната свест за жива, Еко-свест публикуваше две нови информативни публикации наменети за оние кои се заинтересирани да се заштитат од штетните ефекти од тешкиот метал жива.
Публикациите Живата и вакцините и Детоксификација од жива се достапни на нашата веб страна во делот Публикации.

Еко-свест

повеќе