25.03.2013. - Нова публикација од Еко-свест за активисти

Водичот за активисти за Европски фондови ги дава можностите за вклучување во програмирањето на ИПА фондовите во Македонија за новиот програмски период. Публикацијата може да се симне од нашиот сајт во делот на Публикации.

Еко-свест

повеќе