21.12.2013. - Еко-свест со став за загадувањето и барања за итни мерки

Денес Еко-свест го објавува својот став за загадувањето и барањата до институциите.
Материјалот може да се преземе од следниот линк.

Еко-свест

Став за загадувањето и барања