24.03.2015. - Повик до граѓански организации

Во рамки на проектот “Застапување на мрежи на граѓански организации за одржливo користење на енергија и природни ресурси во Западен Балкан и Турција” - ЕТНАР, во кој од Македонија учествуваат Еко-свест и ДЕМ, отворен е повик за мали грантови

Еко-свест

повеќе