22.09.2011. - CEE Bankwatch Network бара персонал

CEE Bankwatch Network бара лице кое ќе биде задолжено за подготовка на грант пријави, во соработка со другиот персонал на оваа меѓународна мрежа. Повеќе информации во огласот.

CEE Bankwatch Network

Оглас