Европски ден на парковите: здрави паркови, здрави луѓе

Европски ден на парковите: здрави паркови, здрави луѓе

Заштитените подрачја ќе го искористат 24 мај како покана до граѓаните да ги посетат парковите

Скопје, 22 мај 2020 година – Парковите и заштитените области овозможуваат бројни придобивки како зачувување на биолошката разновидност, растителни и животински живеалишта, придобивки за локалната заедница и општеството како целина. Денес, сепак, потребно е да се истакне повеќе од кога било, дека тие не само што ги штитат нашите природни ресурси, туку и играат голема улога во зачувувањето на здравјето на луѓето. Престојот во природа е неопходно за да човекот ја обнови својата физичка и ментална енергија, а заради континуирано урбанизирање, од големо значење е да се создадат повеќе можности граѓаните да престојуваат во природа.

Бројни заштитени подрачја низ цела Европа, но и во нашиот регион, ќе го искористат 24 мај како покана за посетителите да се вратат во парковите.

„Ги покануваме сите посетители на заштитените области да покажат посебна почит кон природата, вработените во заштитените подрачја, како и на другите посетители во наредните месеци“. Ова, покрај почитувањето на општите мерки пропишани од националните и локалните власти, може да се постигне со детално планирање на посети, избегнување на ризични активности во паркот, како и одржување физичко растојание на најпосетуваните природни атракции. Особено би сакал да ја истакнам потребата за одговорен однос кон природата преку принципот – „Не оставам ништо зад себе“, односно со отстранување на отпадот на пропишан начин“, посочува извршниот директор на парковите „Динариди“, Зоран Мрдак.

Одговорното однесување кон природата беше промовирано оваа година под слоганот „Здрави паркови, здрави луѓе“, затоа што само сочуваните паркови можат да придонесат за зачувување на здравјето на луѓето.

„Само зачуваните паркови и заштитените подрачја ќе продолжат да даваат бројни екосистемски услуги, кои вклучуваат придобивки за здравјето на луѓето. Затоа, потребно е да се обезбеди нивно соодветно финансирање, кое потоа ќе биде насочено кон подобрување на управувањето со парковите и развој на одржливи активности. Една од можните активности е секако образованието, затоа што парковите се еден вид надворешна училница, што овозможува физичко растојание во ситуација кога сè уште е потребно да се почитуваат мерките за зачувување на јавното здравје “, рече директорот на програмата на WWF за заштитените подрачја Марко Пецаревиќ.

Европскиот ден на парковите се одбележува од 1999 година како иницијатива на Федерацијата на европски национални паркови, во спомен на прогласувањето на првите национални паркови во Европа во Шведска.

За дополнителни информации: Ана Чоловиќ Лешоска, 072726104 acolovic@wwfadria.org

За WWF:

WWF е една од најголемите, глобално признати, независни организации вклучени во заштитата на природата и има активна глобална мрежа во повеќе од 100 земји. Мисијата на WWF е да се запре уништувањето на животната средина и да се создаде иднина во која луѓето живеат во склад со природата со зачувување на биодиверзитетот во светот, одржливо користење на природните ресурси и намалување на загадувањето и прекумерната потрошувачка. Повеќе информации на: www.wwfadria.org

Регионалниот проект „Заштитени подрачја за природата и луѓето II“ е реализиран од WWF Adria со поддршка од Шведската Агенција за Меѓународна Развојна Соработка (SIDA).

Leave a Reply