Во рамки на проектот „Да зборуваме за климатските промени“ Еко-свест вработува проектен координатор. Заинтересираните кандидати можат да испратат своја биографија и писмо за мотивација најдоцна до 30.10.2019 на info@ekosvest.com.mk со назнака „Повик за проектен координатор“.

Задачите на проектниот координатор се:

 • Менаџирање на проектните активности на Еко-свест и партнерските организации, управување со проектот и евалуација на активностите
 • Известување до донаторот
 • Следење на работата на 10 грантисти во 2020 година
 • Управување со финансиите на проектот
 • Координација со другите проекти во организацијата
 • Правни и административни работи
 • Работа со коалиција на организации, надлежни институции, засегнати страни и меѓународни организации за потребите на проектот
 • Прибирање финансиски средства за организацијата
 • Останати активности во однос на потребите на Еко-свест

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршено високо образование
 • Минимум 5 години искуство со управување на Европски проекти
 • Одлично познавање на англиски јазик (пишување и говорење)
 • Способни да работат во тим но и сами да превземаат иницијатива
Share This