Еко-свест
  • Центар за истражување и информирање за животна средина „Еко-Свест“
  • Адреса:Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон:+389 2 3217 247
  • Факс:+389 2 3217 246
  • Веб страна:www.ekosvest.com.mk

Донации во денари

Сопственик на сметката: Еко-свест
Банка: ПроКредит Банка, Македонија
Број на жиро сметка: 380177737100196

Donations in foreign currencies

Owner: Eko-svest Skopje
Bank: ProCredit Banka, North Macedonia
IBAN Код: MK07 380177737104270
SWIFT Код: PRCBDEFFXXX

Следете не на социјалните мрежи