Адреса: Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија; Телефон: +389 2 3217 247; Факс: +389 2 3217 246; Email: info@ekosvest.com.mk
Еко-свест
  • Центар за истражување и информирање за животна средина „Еко-Свест“
  • Адреса:Ул. Кирил и Методиј Бр.30/1-6, 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон:+389 2 3217 247
  • Факс:+389 2 3217 246
  • Веб страна:www.ekosvest.com.mk

Донации во денари

Сопственик на сметката: Еко-свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Број на жиро сметка: 300000001519444

Донации во странски валути

Сопственик на сметката: Еко-свест
Банка: Комерцијална банка А.Д Скопје
Адреса на Банката: Кеј Димитар Влахов 4, Скопје
IBAN Код: MK07300701000746382
SWIFT Код: KOBSMK2X

Следете не на социјалните мрежи

Close Menu