Не ги искористуваме можностите за развој на зелена економија

Земјоделците во моментов се соочуваат со огромни вишоци на сезонско овошје и наместо да се искористи за потикнување развој на зелена економија во земјата, праските од Росоман и јаболките од Ресен завршуваат фрлени како ѓубре.

Фрлањето на свежите производи од страна на нашите земјоделци во знак на револт поради ниските откупни цени почнува да станува наше секојдневие. Ова едноставно е недопустливо бидејќи во производството сме потрошиле вода, енергија и транспорт и сме емитувале стакленички гасови во атмосферата. Производите, наместо на трпеза, завршуваат како отпад кој загадува бидејќи е извор на метан – стакленички гас кој ја менува нашата клима.

Во светот веќе постојат илјадници позитивни примери за развој на зелена економија, а многу од нив доаѓаат од земјите во развој како нашата. Едно од решенијата е стеснување на ланецот на храна преку директно поврзување на малиот локален земјоделец со потрошувачот преку мобилни зелени пазари организирани од општините или пак локализирани продавници во сопственост на земјоделски задруги.

Со цел да обезбедат квалитетни и здрави производи, познатите ресторани и основните училишта од многу земји во светот склучуваат договори за соработка со локални земјоделски фарми и со тоа земјоделецот има загарантиран купувач на неговите производи.

Нашата земја изобилува со традиционални рецепти за џемови, мармалади и сушено овошје кои во многу земји од Западен Балкан веќе достигнуваат висока пазарна цена со соодветно брендирање и етикетирање, меѓутоа и со силна соработка на сите во локалните заедници.

За развој на зелената економија потребни се идеи, креативност, меѓутоа и огромно ангажирање од страна на државата преку националните стратегии и програми како би можеле да ги насочат субвенциите онаму каде е вистински потребно. Потребни се системски решенија кои ќе овозможат локални партнерства и локални акции за локални зелени бизниси за придобивка на земјоделците и потрошувачите, притоа штитејќи ја нашата средина и клима.

Во рамките на регионалниот проект GEAR-Green Economy for Advanced Region, финансиран од Европската унија, Еко-свест во последнава година започна поинтензивно да работи на подигнување на капацитетите на граѓанските организации за предизвиците и можностите за зелена економија со цел зголемување на притисокот кај власта да започне да создава можности за развој на зелена економија во државата.

Leave a Reply