РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот

Според најновиот извештај од Бенквоч, две и пол години откако законодавството за контрола на емисиите од големи согорувачки капацитети стапи на сила преку Енергетската заедница, нашата земја е сè подалеку од исполнување на обврските. Емисиите на прашина од РЕК Битола и РЕК Осломеј во 2019 година остануваат слични како и минатите години, но емисиите на … Continue reading РЕК Битола е најголем емитувач на сулфур диоксид во регионот