Еко-свест објавува отворен повик за избор на ревизорска куќа за ревизија на проект „Граѓански организации во акција за климата’’ финансиран од Swedish International Development Cooperation Agency (Sida). Повеќе детали во документот во прилог:

Share This