Повик за доставување понуди за набавка на канти за селектирање отпад од пластични шишиња

Опис на услугатаЗадачата во рамки на повикот е набавка на канти за селектирање отпад од пластични шишиња и достава до локалната канцеларија на Еко-свест во Вевчани. Основни информацииЦентарот за истражување и информирање на животната средина Еко-свест преку локалната канцеларија во Вевчани во партнерство со Јавното претпријатие за комунални дејности и облагодарување на природните ресурси Еремја...

Еко-свест и партнерските организации од регионот во соработка со The Nature Conservancy официјално ја започнува кампањата Заедно за реките насочена кон заштита на слатководните богатства на регионот. Обединети за реките, работиме со локалните заедници и владите за да осигураме дека луѓето и природата во регионот напредуваат. Заедно, можеме да се погрижиме нашите реки да продолжат слободно да течат и за идните генерации.

Следете ја Facebook страницата на иницијативата United for Rivers за да дознаете како можете да се вклучите.

Мисија

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и практики за заштита на животната средина и одржливо живеење.

Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со релевантни организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде граѓаните одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.

Области во кои делуваме

Наши платформи