Приказна за Јагленко

Запознајте го Јагленко. Неговото име ве потсетува на нешто? Не? Тогаш дозволете му да ви раскаже една приказна за минатото, сегашноста и зелената иднина!

Ана Чоловиќ Лешоска од Еко-свест добитник на престижна награда за животна средина

Наградата за животна средина Goldman се доделува секоја година на заслужни херои од областа на животната средина од сите шест населени континенти во светот. Оваа година наградата е доделена на активисти од Чиле, Либерија, Монголија, Куковите Острови, САД, а меѓу добитниците е и Ана Чоловиќ Лешоска од Центарот за истражување и информирање Еко-свест од Македонија.

Заштитено подрачје Вевчански извори

Советот на Општина Вевчани го усвои Планот за управување со споменикот на природа Вевчанските извори, со што Вевчани претставува модел како мала заедница може да живее во склад со природата, и претставува пример за идниот Национален парк Јабланица.

Смарт Охрид

Концептот „Смарт Охрид“ се заснова на принципите за управување со сообраќајот широко користени низ целиот свет, со цел: да се минимизира сообраќајниот метеж, да се зголеми безбедноста во сообраќајот, да се намалат влијанијата врз животната средина и климатските промени, да се подобри подвижноста и пристапноста и да се намалат трошоците.

Оригинален и иновативен

Воведувањето на одржлив и интегриран транспортен систем во Балкански национален парк и Светското наследство на УНЕСКО ќе биде важен пример што другите би можеле да го следат. И самиот ќе претставува туристичка атракција.

Еко-свест со став за програмата на Владата

Еко-свест со став за програмата на Владата

Сакаме да го поздравиме поврзувањето на економијата со животната средина во новата програма за работа на Владата. Особено важно е што еден од приоритетите е борбата со климатските промени каде се надеваме забрзување и интензивирање на заложбите кон декарбонизација на...

read more
Улогата на жените во планирање на градовите

Улогата на жените во планирање на градовите

Климатските промени се проблем чии последици веќе ги чуствуваме во нашата земја и кои бараат поинаков пристап и меѓусекторска соработка. Градовите каде живее и работи поголем дел од населението имаат единствена можност да ги ублажат климатските промени преку планирање...

read more
Популациите на дивите видови намалени за две третини од 1970 година

Популациите на дивите видови намалени за две третини од 1970 година

• Причините вклучуваат уништување на животната средина, како што се уништување на шумите, неодржливо земјоделство и нелегална трговија со диви животни, придонесувајќи за појава на вируси како што е КОВИД-19 • Биодиверзитетот на слатководната вода исчезнува многу...

read more
Повик за спроведување на фокус група

Повик за спроведување на фокус група

Во рамки на проектот „Застапување за  намалување на емисиите преку поттикнување притисок од јавноста на локално ниво”, спроведуван од Еко-свест, објавуваме повик за спроведување на фокус група и генерирање на заклучоци од спроведената фокус група. ЦЕЛ НА...

read more
Повик за спроведување на фокус група

Повик за спроведување на фокус група

Во рамки на проектот ,,Заштитени подрачја за луѓето и природата II”, спроведуван од Еко-свест во партнерство со WWF Adria, објавуваме повик за спроведување на фокус група и генерирање на заклучоци од спроведената фокус група. ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА Цел на оваа активност е...

read more
Реобјава* на Повик за ангажирање на Консултант за изработка на 5 годишна Стратегија и план за работа на Коалицијата за клима

Реобјава* на Повик за ангажирање на Консултант за изработка на 5 годишна Стратегија и план за работа на Коалицијата за клима

ВоведПреку финансиска поддршка од Европската Комисија, Делегацијата на Европската Унија во Република С. Македонија – Програмата за граѓанско општество и медиуми 2016 – 2017 – Поддршка за граѓански организации под Акцијата за граѓанско општество 2016 – 2017, Еко-свест...

read more

Мисија

Мисијата на Еко-свест е да истражува, информира и делува кон унапредување на јавните политики и навиките за одржливо живеење и заштита на животната средина.
Еко-свест поддржува и поттикнува граѓанска свесност и активно учество и промовира практични решенија во соработка со организации и институции.

Визија

Нашата визија е праведно, одговорно и совесно општество каде здрави граѓани одржливо живеат во благосостојба и во хармонија со животната средина.