Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко-свест“ во соработка со CEE Bankwatch Network објавува два повици за ангажирање на консултанти во рамките на проектот „Нискојаглеродни алтернативи за централно греење и економски развој“ за изработка на следните документи:

Share This